ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

    Μεγάλη έμφαση επίσης δίνεται στην έρευνα, στο σχεδιασμό και στον έλεγχο ποιότητας στη δημιουργία ολοκληρωμένων σειρών δερμοκαλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας που παράγει και διακινεί.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων